Vi lanserar Navet - ett intranät av absolut toppklass

28 jan 2019, 15:52

Navet blir en plats för att få koll på läget, hitta det vi behöver och hitta det snabbt, interagera med våra arbetskamrater och samarbeta både inom och över avdelningarna.

Effektiviserar och förbättrar

Det kommer effektivisera arbetet, ta bort onödiga irritationsmoment, trygga erfarenhetsåterföringen, bygga en digital kunskapsbank och göra en redan bra företagskultur ännu lite bättre med sina sociala funktioner.

Tillgängligt från dator och telefon

Intranätet kan nås av alla i företaget, när de vill och hur de vill, då det är tillgängligt både via dator och telefon och förutom mobilanpassning kommer det också med en app. 

Personligt för att spara tid

Navet är ett personaliserat och alla styr till stor del själva sina flöden av information och kommunikation för att minska på vardagens alla små ”onödigheter”. Det tillsammans med funktioner att finna rätt dokument snabbt kommer att spara mycket tid för alla anställda, tid vi kan lägga på relationer och projekt.