Vi blir en del av regeringens uppdrag till Boverket

24 sep 2020, 09:51
Vi deltar i Boverkets fokusgrupp för arbetet med att införa klimatdeklarationer.

Boverket har fått regeringens uppdrag att underlätta införandet av regler om klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader i Sverige och har i och med det tillsatts en fokusgrupp av byggaktörer. Vår KMA-chef Christina Lihv är en av deltagarna i den gruppen, vars huvudsyfte är att ha en öppen dialog med verket så att de riktlinjer som tas fram verkligen kommer vara branschen till hjälp.

Dialogen handlar primärt om hur långt byggherrar och entreprenörer har kommit i arbetet med klimatberäkningar och vilka behov av stöd som finns inför kravet på klimatdeklarationer. Det ska också ge oss och branschen en fördjupad kunskap i ämnet och en möjlighet att påverka Boverkets arbete.

Vi på TL Bygg blev inbjudna genom vårt engagemang i Färdplan 2045 och tackade givetvis ja. Tillsammans har vi en större möjlighet att påverka och förändra! 

Läs gärna mer om vårt engagemang i Färdplan 2045.