TL Bygg ansluter sig till Färdplan 2045

28 apr 2020, 07:55
Vi blir aktiv medlem av Färdplan 2045, bygg- och anläggningsbranschens initiativ för att nå ett netto på noll växthusgaser till år 2045.
Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor är branschens initiativ för ett fossilfritt Sverige 2045 som i sin tur har sin grund i Riksdagens beslut från 2017 om att hela samhället ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till dess. Det är ett solidariskt samarbete mellan aktörer i branschen där alla öppet delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, snabbare leda hela branschen mot målet. För oss på TL Bygg är det självklart att vara med och bidra till ett hållbart samhälle och färdplanen blir nu en central del i deras hållbarhetsarbete.
 
- Genom att vara med i Färdplan 2045 får vi stöd och verktyg i vår omställning till ett klimatneutralt byggföretag. Vi får också möjligheten att påverka vägen dit då vi tillsammans med övriga aktörer tar fram direktiv och metoder för att nå målet, berättar Christina Lihv, KMA-chef på TL Bygg.
 
Vi kommer att följa färdplanens mål och delmål för att på ett strukturerat och ordnat sätt anpassa vår verksamhet och stärka vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Det första delmålet är att fram till 2022 kartlägga och mäta våra utsläpp samt att sätta konkreta klimatmål och där kommer gruppens vägledning vara av stor betydelse.
 
- Under våren kommer två projekt i Färdplan 2045 att avslutas varav det ena är en vägledning för hur vi ska kartlägga och mäta utsläpp. Vi håller idag på med det arbetet och då är vägledningen otroligt värdefull och vi ser redan en stor nytta med att ha anslutit oss, berättar Christina.
 
I och med medlemskapet kommer TL Bygg få inte bara få tillgång till andra aktörers erfarenheter och goda råd utan kommer också själva kunna påverka vägen mot en fossilfri byggbransch, något vi ser fram emot att bidra till. 
 
- Vi har en otrolig kompetens och mycket erfarenhet i företaget och är övertygade om att vi kommer att bidra mycket till att ta fram verktyg och metoder för att nå målet till 2045. I företaget är vi inte bara duktiga på att ta till oss fakta och metoder utvecklade efter vetenskap utan även att tänka utanför boxen och testa nytt, något vi vet kommer att krävas för att nå dit vi vill. Och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och vad vi kommer fram till, avslutar Christina Lihv.