Samverkan

Genom samverkan får vi alla inblandade att arbeta mot samma mål och förstå varandras behov, speciella utmaningar och unika affär.

Varför arbeta i samverkan?

För oss är det viktigt att vara nära våra kunder och samarbetspartners och att alla parter i ett byggprojekt arbetar på ett strukturerat sätt för att skapa ett lyckat bygge och projekt. Att arbeta i samverkan innebär kortfattat att beställare, entreprenör, arkitekt och övriga inblandande aktörer arbetar som om vi vore ett och samma företag där mål och budget är gemensamma.

Arbetssättet leder inte bara till säkrare, mer effektiva och rättvisa samt ekonomiskt hållbara projekt. Vi vill även påstå att det blir väldigt mycket roligare när vi arbetar som ett och samma lag. Och som inte det vore nog, så är vi övertygade om att det är grunden för en långsiktig relation som bygger på förtroende och ärligt utbyte av kunskap.

Några viktiga framgångsfaktorer vid samverkan

  • Sätt upp gemensamma och tydliga mål för projektet vid startmöte. Se till att lyfta förväntningar på exempelvis kommunikation och kultur.
  • Skapa rätt lag för projektet – vilka från beställaren, entreprenören och de olika konsulterna ska vara med?
  • Se till att involvera underentreprenörerna tidigt i projekten. Allas delaktighet är viktigt för ett samverkansprojekt.
  • Etablera en tydlig och proaktiv arbetsmodell för hela projektet.
  • Var noga med att vara transparenta med projektets ekonomi.
Dekorativ bild

Vi förverkligar visioner!

Vi är här för att förverkliga era idéer och visioner och kan vara med i ett tidigt skede för att hitta de mest hållbara och kostnadseffektiva lösningarna. 

Våra tjänster är breda och vår erfarenheter är långa och framgångsrika. Vare sig ni vill bygga ett helt nytt hus eller renovera er befintliga fastighet är vi entreprenören för er. Här börjar ett lyckat bygge.

Våra byggtjänster >
Dekorativ bild