Mikael Graffman

Styrelse / Ordförande

Född 1963

VD & delägare ABT Bolagen AB

Styrelseledamot sedan 2017

Övriga väsentliga uppdrag:

Ledamot i Tobin Properties, samt ABT Bolagen (och diverse dotterbolag).