För samarbetspartners - så fakturerar du

Följande information ska framgå av faktura:

 • TL Byggs fakturaadress samt leveransadress
 • Kostnadsbärare (projektnummer eller kostnadsställe)
 • För- och efternamn på TL Byggs referensperson samt allmänna krav enligt bokförings- och mervärdesskattelagen (se nedan).


Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen ska en faktura bland annat innehålla uppgift om:

 • TL Byggs fakturaadress
 • Kostnadsbärare (projektnummer eller kostnadsställe)
 • För-och efternamn på TL Byggs referensperson samt för och efternamn på leverantörens referensperson
 • För och efternamn samt fullständigt personnummer på underentreprenörer som utför tjänster per timme
 • Fakturadatum
 • Affärshändelse, när den inträffat
 • Unikt fakturanummer för varje faktura
 • Säljarens registreringsnummer
 • Den eller de momssatser som gäller
 • Den moms som ska betalas


Fakturor som avser en byggtjänst ska upprättas enligt omvänd skattskyldighet

Fakturan ska vara utan moms • VAT-nr ska anges, för TL Bygg AB – VAT nr SE 556225-444001 • På fakturan anges också ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”.

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten.
Från den 1 juli 2007 ska omvänd skattskyldighet användas inom byggsektorn. För en mer noggrann definition av begreppet ”byggtjänst” se Skatteverkets lista över ”byggtjänster” och övrig information i ärendet.